Alléer

Jag som arbetar med alléer heter Richard Saxvold och har en landskapsingenjörsexamen från SLU Alnarp. Jag har ända sedan min studietid arbetat med alléer då mitt examensarbete avhandlade en förnyelse av barockalléerna på Ericsberg.

Uppdragen jag utför omfattar inventering av alléernas nuvarande kondition och jag gör en analys utifrån dess kulturhistoriska och biologiska värde. Från detta får man fram ett underlag som kan användas som underlag för en dispensansökan från det biotopskydd som omfattar alla alléer. Därefter medverkar jag ofta i själva restaureringen av allén i fråga.

Slott- och herrgårdsmiljöernas alléer är en specialitet efter att under drygt 13 år arbetat som ansvarig för kulturmiljön vid Ericsbergs slott. Mina uppdragsgivare är såväl företag som privatpersoner.

Några exempel på projekt vi utfört och medverkat i:

1. 2007 Projektledare och ansvarig för förnyelsen av Ericsbergs barockalléer utifrån det underlag jag tagit fram som examensarbete. Allén omfattar totalt 271 träd.
2. 2008 Projektering och nyanläggning av ekallé. Ekallén omfattade totalt 44 träd och är en helt ny allé, d.v.s. den ersätter inte någon tidigare allé på platsen.
3. 2008 Projektering och nyanläggning av lindallé. Lindallén omfattade totalt 30 träd och är en helt ny allé, d.v.s. den ersätter inte någon tidigare allé på platsen.
4. 2009 Tagit fram trädplan och förslag till renovering av allén i Hörningsholms slottspark.
5. 2010 Tagit fram trädplan och kompletteringsförslag för allé vid Claestorps slott.
6. 2012 Tagit fram trädplan för Stäringe slottspark.
7. 2016 Projektering och nyanläggning av ekallé. Ekallén omfattade totalt 44 träd och är en helt ny allé, d.v.s. den ersätter inte någon tidigare allé på platsen.
8. 2017 Medverkat vid nyanläggning och plantering av lindallé vid Forsby.
9. 2017 Inventering med åtgärdsförslag för almallé vid Lagmansö.
10. 2017 Inventering med åtgärdsförslag för lönnallé vid Skalltorp.

Kostnadsfri offert

Vill du veta mer om vår tjänst eller vill ha en kostnadsfri offert så fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.

Varför anlita oss?

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens på området. Gå gärna in på våra tidigare projekt för att se vad vi skapat hittills.

Ni får gärna själva skissa på ett litet förslag till design innan vårt inledande möte för att vi på ett smidigt sätt kan ta med oss era krav/förslag.