Planteringar

Vi hjälper er att skapa vackra och funktionella planteringar för såväl parker som mindre trädgårdar.

En bra plantering ger flera olika höjdpunkter under året. Den kan t.ex. ha vacker blomning under sommaren och sedan vackra höstfärger och bär som ger en prydnad till trädgården under hösten.

Man kan även komplettera med lökar för att få en tidig vår blomning.

Trädplantering

Att plantera träd är något som kräver god kunskap kring trädens behov som t.ex. vilken typ av ståndort (jord, dränering, klimat) som just detta träd önskar.

Uppfyller man detta och skapar en bra planteringsbädd för det nya trädet kan det ge glädje till både trädgårdens ägare och besökare under en mycket lång tid.

Perennplantering

För att skapa en vacker perennplantering förutsätter precis som med träd att man har en god kännedom om olika växters ståndort är och att man komponerar växterna tillsammans på ett sätt så att man får höjdpunkter i planteringen under flera årstider.

Plantering av häckar och buskar

För att lyckas med plantering av häckar och buskar gäller det att välja en häck eller buske som passar in på den aktuella ståndorten, samt att skapa en bra växtbädd för att ge växterna de bästa förutsättningarna för att etablera sig på platsen.

Kostnadsfri offert

Vill du veta mer om vår tjänst eller vill ha en kostnadsfri offert så fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.

Varför anlita oss?

Vi har över 20 års erfarenhet av skapande av vackra funktionella planteringar.