Design och Projektering

Vi hjälper både privatpersoner och företag med design och projektering av parker och trädgårdar.

Vi har möjlighet att hjälpa er oavsett storlek på markyta, inget jobb är för litet eller stort för oss. Med projektering syftar vi på det planeringsarbete och förstudie som ofta behöver göras innan man påbörjar ett nytt projekt.

Omfattningen av denna del varierar beroende på hur stort projektet är men kommer alltid vara steget när vi åtar oss ett nytt projekt. Nedan kan ni läsa mer ingående hur vi jobbar i denna fas.

Varför och hur?

Att göra en god projektering för just ditt projekt är väldigt viktigt och kan vara avgörande för hur väl utförandet blir. Design och projekteringsfasen är något vi tillsammans med er som kund gör och ni kommer vara delaktiga i alla steg. Vi börjar alltid med ett inledande möte där vi går igenom era skallkrav och synpunkter.

Därefter det bokar vi ett nytt möte där vi presenterar ett designförslag som vi sedan diskuterar igenom. Ibland kan det vara så att vissa av era krav/förslag kanske inte praktiskt går att tillgodose pga. olika faktorer. Självklart diskuterar vi då igenom detta och ger er alternativa lösningar för att kunna gå vidare.

Vi genomför sedan korrigeringar på designförslaget och försöker tillgodose samtliga av era krav för att ta fram en slutlig design som ni är nöjda med.

Vad ingår i tjänsten design och projektering?

Som standard ingår följande punkter i tjänsten design och projektering:

Om man sedan önskar kan man gå vidare och göra en detaljerad projektering av designritningen med:

Punkterna ovan är tänkt som en grundläggande mall så att ni som kund får en känsla för hur vi försöker att jobba med våra projekt. Dock kan dessa förändras om ni så önskar eller om projektets art kräver det.

Kostnadsfri offert

Vill du veta mer om vår tjänst Design och Projektering eller vill ha en kostnadsfri offert så fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.

Varför anlita oss?

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens på området. Gå gärna in på våra tidigare projekt för att se vad vi skapat hittills.

Ni får gärna själva skissa på ett litet förslag till design innan vårt inledande möte för att vi på ett smidigt sätt kan ta med oss era krav/förslag.