Restaurering och vård av historiska trädgårdar

Att restaurera eller vårda historiska trädgårdar är något som vi tycker är väldigt inspirerande och viktigt.

Historiska trädgårdar bör bevaras och i möjligaste mån behålla sitt utseende så att en besökare på något vis kan få uppleva historiens vingslag vid besöket.

Att arbeta med en historisk trädgård kräver respekt för vad tidigare generationer skapat och vårdat under lång tid. T.ex. genom att fälla ett 200 år gammalt träd, innebär också att det tar 200 år innan man har ett lika stort träd på platsen igen. Vilket innebär att ett sådant beslut bör vara mycket väl genomtänkt.

Vad innebär restaurering respektive vård av historiska trädgårdar?

En restaurering innebär att återskapa en trädgård som tidigare funnits på platsen, men som nu helt eller delvis har försvunnit.

Innan en restaurering kan påbörjas måste ett ordentligt underlag tas fram som kan dokumentera trädgårdens tidigare utseende. I vissa fall är det inte möjligt, vilket innebär att man istället får utgå från hur liknande typer av trädgårdar varit utformade vid trädgårdens tillkomst.

Vård av historiska trädgårdar

Vid vård av historiska trädgårdar innebär det att bevara det som finns kvar av en historisk trädgårdsanläggning.

Vården skall innebära att trädgårdens element bevaras genom en kontinuerlig skötsel och kompletteringsplantering av såväl träd, buskar, häckar, och perennplanteringar.

Ofta finns begränsade möjligheter att ta hand om en allt för komplicerad historisk trädgård med stora odlingar, vilket innebär att man får identifiera trädgårdens viktigaste element och arbeta med att bevara dessa medans andra delar förenklas, för att vara möjliga att vårda med dagens begränsningar.

Kostnadsfri offert

Vill du veta mer om vår tjänst Design och Projektering eller vill ha en kostnadsfri offert så fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.

Varför anlita oss?

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens på området. Gå gärna in på våra tidigare projekt för att se vad vi skapat hittills.

Ni får gärna själva skissa på ett litet förslag till design innan vårt inledande möte för att vi på ett smidigt sätt kan ta med oss era krav/förslag.