Trädgårdsantikvarie

Jag som arbetar som trädgårdsantikvarie heter Richard Saxvold och har en landskapsingenjörsexamen från SLU Alnarp. Vad en trädgårdsantikvarie är och vad vi gör kan man finna mer information om på www.tradgardsantikvarie.se

Uppdragen jag utför omfattar arbeten med äldre parker och trädgårdar. Jag inventerar och skriver vårdplaner/vårdprogram för trädgårdar som tillhör byggnadsminnen. Ofta arbetar jag med alléer i herrgårdslandskap där jag inventerar och tar fram underlag för ansökningar samt medverkar i processen kring en eventuell restaurering. Slott- och herrgårdsparker och miljöerna däromkring är min specialitet efter att under drygt 13 år arbetat som ansvarig för kulturmiljön vid Ericsbergs slott. Mina uppdragsgivare är såväl företag som privatpersoner.

Några exempel på projekt vi utfört och medverkat i:

1. 2007 Medverkat i Kulturhistorisk utredning kring tillgänglighetsskapande åtgärder på Åseda kyrkogård i samarbete med Peter Sandberg, Växtteknik
2. 2008 Utfört en historisk utredning till en förstudie för restaurering av historisk allé i samarbete med Peter Sandberg, Växtteknik
3. 2012 Vårdplan för parken vid byggnadsminnet Öster Malma slott
4. 2015 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Orresta gård
5. 2015 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Jägmästaren 4
6. 2017 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Tuna station
7. 2017 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Vena station
8. 2017 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Hultsfreds banvaktarstuga
9. 2017 Vårdplan för parken vid byggnadsminnet Ericsbergs slott

Kostnadsfri offert

Vill du veta mer om vår tjänst eller vill ha en kostnadsfri offert så fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.

Varför anlita oss?

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens på området. Gå gärna in på våra tidigare projekt för att se vad vi skapat hittills.

Ni får gärna själva skissa på ett litet förslag till design innan vårt inledande möte för att vi på ett smidigt sätt kan ta med oss era krav/förslag.